Malterisanje

 

Zidanje i malterisanje

Zidarski radovi, ma kako delovali kao spori i komplikovani, za nas nisu problem. Zidanje izvodi tim dogogodišnjih zanatlija, profesionalaca,  brzo, stru?no i kvalitetno. Zidanje ?itavog objekta  izvodimo materijalima koje odabere investitor ili preporu?i arhitekta. Betonski radovi i betoniranje poda  izvodimo pre zidarskih radova, a nakon toga  zidaju se spoljni i pregradni zidovi. Zidanje opekom, blokovima ili drugim materijalom vezuje malter

Nakon izvedenih zidarskih radova, izvodi se malterisanje. Osnovni materijal za malterisanje je malter koji tako?e može biti ru?no ili mašinski pravljen. Zavisno od toga kolika je površina i gde se izvodi, malterisanje se može obaviti  kao ru?no malterisnje ili mašinsko malterisanje. Mašinsko malterisanje zidova izvodi se na ve?im površinama i prilikom izgradnje novih objekata individualne ili stambene gradnje. Ru?no malterisanje je skuplje, ali pogodnije za sanaciju ili adaptaciju objekata.  I ru?no i mašinsko malterisanje obavljamo brzo i kvalitetno.

Pregradni zidovi mogu biti malterisani  cementnim ili belim malterom.  

MASINSKO MALTERISANJE CENA

 

Ko je na mreĹľi: jedan gost i nema prijavljenih ÄŤlanova

Internet marketing i izrada web sajta